Erol Çiçek ve Diğerleri/Türkiye

AİHM, Çiçek vd. (44837/07) kararında, Başvuranlar; evlerinin yakınında faaliyette bulunan fabrikadan salınan emisyonlar nedeniyle sağlıklarının bozulduğunu,  evlerinin ve yaşam çevrelerinin zarar gördüğünü ileri sürerek Sözleşme’nin 8. Maddesinin; ayrıca  mahkeme kararının icra edilmemesi nedeniyle Sözleşme’nin 6 ve 13. Maddelerinin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.
 Mahkeme  şikayetin ilk iki başvuran hariç olmak üzere diğer başvuranlar yönünden iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez bulunmasına karar vermiştir. İlk iki başvuran açısından ise;  başvuranların ;  iddia konusu kirliliğin aile ve özel hayatlarını ve konutlarından yararlanmalarını  yeterince olumsuz yönde etkileyecek kadar ciddi boyuta ulaştığına ilişkin ikna edici  delil sunmadıklarını ifade etmiş, olayda başvuranlara veya başvuranların hayat kalitesine doğrudan herhangi bir etkiye dair  kanıtın bulunmaması nedeniyle Sözleşmenin 8. Maddesinin somut davanın koşullarına uygulanamayacağına  karar vererek  şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermiştir. Başvuranların Sözleşmenin 6 ve 13. Maddeleri kapsamında şikayetlerini ise;  Tazminat Komisyonuna başvuru imkanı  bulunduğuna dikkat çekerek  başvurunun bu kısmının iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle  reddedilmesi gerektiği sonucuna vararak kabul edilemezlik kararı vermiştir.