Emine ÖZDEMİR / TÜRKİYE

Emine ÖZDEMİR / Türkiye ve diğer 3 başvuru (Başvuru No. 5854/10) başvurularında AİHM; başvuranların kamulaştırma bedelinin tahsili amacıyla yeni yönetmelikle birlikte ilgili komisyona başvurabileceklerini, bu komisyona başvurduktan sonra dava açabileceklerini ve bu davalardan sonra da Anayasa Mahkemesine başvurabileceklerini belirterek sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.