Doğan Mehmet Ali ADIGÜZEL/Türkiye Kararı

Doğan Mehmet Ali ADIGÜZEL (7442/08) başvrusuna ilişkin olarak Avcılar belediyesinde doktor olarak çalışan başvuranın hafta sonları ve mesai saatleri dışında çalıştığı saatler için kendisine ek ödeme yapılmamasına ilişkin şikayetinde AİHM; somut olayda söz konusu edilen ek hizmetlerin başvurana kendi isteği bulunmaksızın dayatılan "zorla çalıştırma" olduğuna ikna olmadığını, yapılan iş karşılığında izin günü talep edilmediğinden söz konusu işin ilgiliye orantısız bir yük getirmediği sonucuna vararak, şikayet edilen durumların Sözleşmenin 14. maddesinin uygulama alanına girmediği kanaatine varılarak başvurunun bu kısmının konu bakımından uygulanması mümkün olmadığından kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

Mahkeme ayrıca idari yargı evresinde yargılama sürecinde duruşma yapılmamasının adil yargılanma haklarının ihlali olmadığını, uzun yargılama süresi yönünden tazminat komisyonuna başvurulması gerektiği belirterek 6. madde yönünden de başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.