Dinçer Kulga/Türkiye Kararı

19466/08 başvuru numaralı Dinçer Kulga/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuran ulusal mahkemeler önündeki yargılamaların makul bir süre içerisinde sonuçlanmadığı bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlâl edildiğinden şikâyet etmiş olup, AİHM, Hükümetin başvuranın yargılamaların uzunluğu ve kararların icra edilmemesiyle ilgili başvuruların incelenmesi için 6384 sayılı Kanun uyarınca kurulan ve yeni bir iç hukuk yolu teşkil eden Tazminat Komisyonunu’na başvurma yükümlülüğüne ilişkin ilk itirazını dikkate alarak başvuranın şikâyetini, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.