Ceylan Gürbüz/Türkiye

Ceylan Gürbüz/Türkiye (38337/05) kararında AİHM, başvuranın tutukluğunun uzunluğuna ilişkin olarak Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamındaki ve makul bir süre içinde yargılanmadığı hususunda Sözleşme’nin 6 § 1 maddesine dayanarak yaptığı şikâyetlerini, başvuranın CMK’nın 141’nci maddesinde öngörülen tazminat yolunu kullanmayarak iç hukuk yollarını tüketmemesi ve Tazminat Komisyonu’nun başvuranın yargılanmasını uzun bularak başvuran lehine tazminata hükmetmesi nedeniyle mağdur sıfatının yokluğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.