Cem Cengiz Uzan/Türkiye Kararı

Cem Cengiz Uzan/Türkiye (13567/09) kararında AİHM, başvuranın hissedar olduğu Adabank’ın yönetim ve denetiminin devralınmasının ve yerlerine Fon tarafından yönetim ve denetim kurulu üyesi atanmasının Bankanın alacaklılarının çıkarlarını korumayı ve Bankanın faaliyetlerini korumayı ve Bankanın faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürmesini amaçladığını tespit etmiştir. Mahkeme, şikayet konusu tedbirlerin kamu yararı gereklilikleri ile başvuranın mülkiyet hakkının korunması şartı arasında adil dengeyi bozmadığından başvuranın mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine kanaat getirerek başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur. Öte yandan, başvuranın aynı başvuru kapsamındaki yargılamanı uzunluğu ve mahkeme kararlarının gerekçesiz olduğu yönündeki şikayetlerini, sırasıyla, iç hukuk yollarının tüketilmemesi ve açıkça dayanaktan yoksun olması nedenleriyle kabul edilemez bulmuştur.