Bozkurt/TÜRKİYE

Başvuranların, makul şüphe olmaksızın gözaltına alınmalarının, yakalanma sebeplerinin bildirilmemesinin ve gözaltı süresinin uzun olmasının özgürlük ve güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuru.