Barış DERİN / Türkiye

Barış DERİN/Türkiye (13459/11)  kararında AİHM; yaptığı incelemede, başvuranın sendika faaliyetlerine ilişkin şikâyetini kanıtlayamadığı gibi iddiasını destekleyecek herhangi bir belge de sunmadığını, Hükümet tarafından dosyaya eklenen 14 Şubat 2012 tarihli İş Mahkemesi kararına atıfta bulunarak, başvuranın sendika faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılması dolayısıyla tazminat talep ettiği bir dava açmadığını, bu nedenle de dosyada başvuranın herhangi bir sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarıldığını gösteren bir emarenin bulunmadığını değerlendirmiştir. Açıklanan nedenlerle başvurunun, konu bakımından Sözleşme hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek Sözleşme'nin 35 §§ 3 ve 4. maddesi uyarınca reddedilmiştir.