B. İ./Türkiye Kararı

AİHM, B. İ. (18308/10) başvurusuna ilişkin   kararda yer verdiği tespitler uyarınca  yürürlükte olan düzenleyici çerçevenin, Devletin, başvuranın fiziksel bütünlük hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirme konusunda herhangi bir kusurunu ortaya çıkarmadığı sonucuna vararak  başvuranın askeri hastanelerde kendisine yapılan tıbbi müdahalelerdeki gecikme ve hatalar nedeniyle  fiziksel bütünlüğünün zarar gördüğü yolundaki şikayeti bakımından somut olayda  Sözleşmenin 8. Maddesinin  ihlal edilmediğine karar vermiştir.