Alaattin Erdem ve Diğerleri/Türkiye Kararı

38649/08 başvuru numaralı Alaattin Erdem ve Diğerleri/Türkiye başvurusuna konu olayda, başvuranlar, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararıyla bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası A.Ş.'de (“İmarbank”) bulunan mevduat/hazine bonosu hesaplarındaki karşılıkların kendilerine ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtıkları davaların uzun sürmesinden ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddesi uyarınca,  daha önce İmarbank’ta bulunan hesapları için uygulanan geri ödeme usulü nedeniyle mal ve mülk dokunulmazlığı haklarının ihlâl edildiğinden şikâyet etmiş olup, AİHM başvuranların şikâyetlerinin mülkiyet hakkına ilişkin kısmını açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, mahkemeler önündeki yargılamaların uzunluğuna ilişkin şikâyetini ise, Hükümetin başvuranın yargılamaların uzunluğu ilgili başvuruların incelenmesi için 6384 sayılı Kanun uyarınca kurulan ve yeni bir iç hukuk yolu teşkil eden Tazminat Komisyonunu’na başvurma yükümlülüğüne ilişkin ilk itirazını dikkate alarak, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.