Aktaş/Türkiye Kararı

Aktaş/TÜRKİYE (9054/13) başvurusunda AİHM, başvuranın kasti olmayan bir olay nedeniyle ölen kızı hakkında sadece ceza soruşturması yoluna başvurduğu, tazminat imkânı da sunan ve kusur durumunu farklı değerlendiren medeni hukuk yoluna başvurmadığı gerekçesiyle iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, karar vermiştir