Ahmet OĞUZHAN ve Meliha OĞUZHAN/Türkiye

AİHM tarafından verilen Ahmet OĞUZHAN ve Meliha OĞUZHAN/Türkiye (8110/08) kararında, başvuranların Sözleşmenin 6. maddesi ve Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1. maddesi uyarınca uzun yargılama süresi ve hazine bonolarına uygulanan faiz hesaplama yönteminin bir sonucu olarak kendilerine tam olarak geri ödeme yapılmaması nedeniyle mülkiyetten yoksun bırakıldıklarını belirttikleri başvuru,  başvuranlara geri ödenen miktarı göz önünde bulundurularak, şikayetleri hakkında açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilmezlik kararı vermiştir.