Abdurrahim AKAY / Türkiye Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  16 Mayıs 2017 tarihli Abdurrahim AKAY / Türkiye (16849/12) kararında, başvuranın tutukluluk sürelerinin  uzunluğuna dair şikâyeti ile ilgili olarak iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.