Abdülmecit ÇATMA/Türkiye

AİHM, Abdulmecit ÇATMA (5826/09) kararında, başvuranın kamulaştırma kararı alınmaksızın taşınmazının kullanıldığı; davasının ulusal mahkemeler tarafından hakkaniyete uygun görülmediği ve delil unsurlarının yanlış bir şekilde değerlendirildiğine ilişkin şikâyetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.