Zünbül DÜZ / Türkiye

Başvuranın oğlunun bir asansörde hayatını kaybetmesi sebebiyle sorumlular hakkında ceza soruşturması başlatılmış ve dava açılmış fakat 17 Ekim 2007 tarihinde zamanaşımı sebebiyle dava düşürülmüştür. Ayrıca başvuran maddi ve manevi tazminat davası açmış, manevi tazminat talebi tam olarak kabul edilmiş fakat başvuranın yaşlılık aylığı alıyor olması ve oğlunun mali desteğine ihtiyaç duymaması sebebiyle maddi tazminat talebi reddedilmiştir. Başvuran yargılamaların uzun sürmesi, şüphelilerin cezasız bırakılması ve tazminat talebinin de reddedilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur. Mahkeme, ceza yargılamaları sırasında başvuranın tazminat talebinde bulunduğuna ilişkin bir delil olmadığı ve hukuk yargılamaları açısından iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçeleriyle, yaşam hakkı açısından ise başvuranın sosyal sigorta yardımı alması sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunamayacağı ve manevi tazminatın ise ölçülemeyeceği, başvuranın ise hükmedilen manevi tazminatın ne gerekçeyle yetersiz olduğunu açıklamayacağını belirterek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.