Ziya Çiçekçi vd./Türkiye Kararı

Ziya Çiçekçi (24011/12) ve diğer 32 başvuruda; Başvuranlar haklarındaki soruşturma dosyasına erişimin engellenmesi nedeniyle tutuklamaya karşı etkili itirazda bulunamadıklarından ve tutuklama nedenleri hakkında bilgilendirilmediklerini iddia etmiştir. AİHM, başvuranların yargılama öncesi tutukluluklarının dayanağı deliller hakkında yeterli bilgileri oldukları ve dolayısıyla tutukluluklarına uygun bir şekilde itiraz etme fırsatı buldukları gerekçesiyle şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.