Ziver Demir ve Nasraddin Demir/Türkiye

AİHM, Demir/Türkiye (No. 58402/09) başvurusuna ilişkin verdiği kararda başvuranın askerlik hizmetini yerine getirdiği sırasında yakalandığı hastalık nedeniyle Devlet yetkililerinin vücut bütünlüğünü koruyamadığına ilişkin iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olduğunu değerlendirerek kabul edilemez bulmuştur. Mahkeme kararının gerekçesinde başvuranın, iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını değerlendirmiştir.