Zerrin KİŞİ ve diğerleri / Türkiye

AİHM, 15 Temmuz 2016 tarihli askeri darbe girişimine katıldığı iddiası nedeniyle ilgili hakkında anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçundan ceza davası açıldığından bahisle bu davanın Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi önünde derdest olduğu, ayrıca ilgilinin bizzat 34522/20 numarasıyla kayıtlı bir başvuruda bulunduğunu vurgulamıştır.
AİHM, sonuç olarak Kocaeli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan başvuranların yakınının, hayatta olduğu sonucuna varıldığını belirterek başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.