Yuri Aleksandrov STANKOV ve diğerleri / Türkiye

AİHM, ceza soruşturması henüz sona ermeden Mahkeme’ye başvuru yapılması ve ceza soruşturması sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz yoluna başvurulmaması hususları üzerinde durmuştur. Her ne kadar başvuranlar 31 Mart 2014 tarihli KYOK’un kendilerine tebliğ edilmediğini ileri sürmüşler ise de, Mahkeme başvuranların 2 Temmuz 2018 tarihinde Hükümet savunması vesilesi ile karardan haberleri olduğunu ve bu tarihten itibaren itiraz kanun yolunu kullanabileceklerini tespit etmiştir. Başvuranların ceza soruşturmasının temel ilkelerine aykırı şekilde yürütülen bir soruşturma sonrası yapılacak itiraz başvurusunun etkili olmayacağı şeklindeki iddiası karşısında Mahkeme, diğer birçok kararına atıf yaparak KYOK’a karşı yapılacak itirazın başarıya ulaşmayacağını düşündürecek bir hususun olmadığını belirtmiştir  Mahkeme, itiraz kanun yoluna başvurulmaması sebebiyle iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirterek yaşam hakkının maddi boyutu yönünden başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.