Yüksel Tarık Taşdelen/Türkiye

Yüksel Tarık Taşdelen /Türkiye (50894/06) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşmenin 6. ve 13. maddeleri ile Sözleşme’ye Ek 1 no.lu Protokol’ün 1. maddesine dayanarak, taşınmazının tapu sicili kaydına kamulaştırma şerhi düşüldüğü halde yerel mahkemelerin tazminat talebini reddetmelerinin Sözleşme’de güvence altına alınan haklarını ihlal ettiğine ilişkin şikayetini yalnız Sözleşme’ye Ek 1 no.lu Protokol’ün 1. Maddesi kapsamında incelemiş ve bu konuda tazminat komisyonuna başvuru yapılmamasını göz önüne alarak başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.