Yeter Oruç/Türkiye Kararı

Yeter Oruç/Türkiye (35427/15)  kararında AİHM; başvuranın, oğluna sunduğu evde bakım için aldığı maddi yardımın kesilmesi nedeniyle, Sözleşmenin 8. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetini, kamu harcamalarını kapsayan ekonomik ve sosyal politika sorunlarını etkileyen talepler durumunda Sözleşme tarafından oluşturulan koruma mekanizmasının ikincil nitelikte olduğundan bahisle, başvuranın oğlunun ihtiyaç sahibi kişiler için ödenen aylık bir ücretten yararlandığının altını da çizerek, Devlet'in maddi yardım talebini reddederken veya bu konuda bir değerlendirme yaparken kendisine tanınan takdir yetkisinin sınırlarını aşmadığını belirterek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.