Yeşil/Türkiye Kararı

AİHM, Yeşil/Türkiye (No.45064/10) başvurusuna ilişkin verdiği kararda başvuranın Sözleşme'nin 3. ve 6. maddeleri altındaki şikayetlerini kabul edilemez bulmuştur.
Mahkeme, başvuranın gözaltında kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki şikayetini, iç hukukta yapılan soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itiraz yasa yoluna başvurulmadığını belirterek iç hukuk yollarının tüketilmediğinden kabul edilemez bulmuştur. Öte yandan başvuranın Sözleşme'nin 6. maddesi altında savunma tanıklarının dinlenmediği yönündeki şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.