YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ / TÜRKİYE KARARI

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi / Türkiye (41955/14) kararında AİHM, bir siyasi parti olan başvuranın, çeşitli illerde kongre düzenleme talebinin seçim kurulları tarafından tamamlanmış bir örgütlenmeye sahip olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle Sözleşme’nin 11. maddesi kapsamında korunan dernek kurma özgürlüğünün ve söz konusu kararlara karşı etkili bir başvuru mekanizması olmadığı gerekçesiyle 13. maddesinin ihlal edildiği iddialarına dayanan başvurusunda; mevcut kanuni düzenlemeler ve YSK’nın ret kararındaki gerekçelerin başvuranın bir siyasi parti olarak Sözleşme’nin 11. maddesi kapsamındaki faaliyetlerini yürütmesine engel teşkil etmediğini ve YSK’nın kullandığı gerekçelerin olaya uygun ve yeterli nitelikte olduğunu, müdahalenin orantılı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğunu kabul etmiş ve ihlal bulunmadığına hükmetmiştir.
AİHM, başvuran partinin Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlal edildiği iddiası ile ilgili yaptığı incelemede; ilçe seçim kurulu kararına karşı YSK önünde itiraz etmek suretiyle ulusal makamlar önünde etkin bir başvuru yolu kullandığını kabul etmiş, olaya konu olan uyuşmazlıklar bakımından karar vermeye yetkili en üst makam olan YSK’nın kararlarına karşı bir itiraz yolunun bulunmamasının kendiliğinden Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlali anlamına gelmeyeceğini belirterek Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlal edilmediğine ve sonuç olarak başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.