Yenidünya/Türkiye Kararı

AİHM, 3 Temmuz 2018 tarihli Yenidünya/Türkiye (25357/10) kararında; başvuranın tutukluluğunun uzunluğu hakkında Sözleşme’nin 5 § 3 maddesi kapsamında şikâyeti hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141 § 1 (d) maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığından iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna, bu bağlamda tazminat hakkı kapsamında Sözleşme’nin 5 § 5 maddesinin ihlal edildiği şikayetinin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna ve başvuranın ceza yargılamasının uzunluğunun makul süreyle bağdaşmadığı şikayeti hakkında ise 6384 sayılı Kanun ile kurulmuş Tazminat Komisyonuna başvurulmadığında iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.