Yasemin ÜLGEN/Türkiye Kararı

Yasemin Ülgen (50480/09) başvurusuna ilişkin karar da Güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışma sırasında ölen eşinden dolayı, aynı çatışma sırasında yaralanan bir güvenlik görevlisine Devlet tarafından ödenen tazminatın, başvurandan rücu edilmesine yönelik olarak açılan dava ile ilgili olarak Sözleşme'nin 6 § 1 ve 13. maddesine dayanarak mahkeme kararından bilgi sahibi olmaması nedeniyle temyiz hakkını kaybettiğinden, ayrıca Sözleşme'ye Ek 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesi uyarınca da,  kocasının hayatta olan varisi sıfatıyla söz konusu olaydan ötürü mali olarak sorumlu tutulduğundan bahisle yaptığı şikayet ile ilgili olarak AİHM; başvuranın aleyhine olan mahkeme karardan haberdar olmasının ardından temyiz başvurusunda bulunmaksızın doğrudan bireysel başvuruda bulunduğu gerekçesiyle başvuranın iç hukuk yollarını tüketmemiş olduğundan başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.