Yakup Çayan/Türkiye Kararı

Yakup Çayan/Türkiye (35826/09) kararında AİHM, başvuranın, Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. Maddesi kapsamında, mahkemeler tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin kamulaştırılan taşınmazın gerçek değerinden daha düşük olması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine yönelik şikayetini, kamulaştırma bedelinin kanunla belirtilen kriterler çerçevesinde belirlendiğini, Mahkeme’nin görevinin ikincilliği gereği haklı sebepler bulunmadıkça ilk derece mahkemesinin yerine geçemeyeceğini ve mevcut başvuruda kamulaştırma bedelinin belirlenme şekline itiraz etmeye imkan verecek herhangi bir unsurun da bulunmadığını belirterek, başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.