X / Türkiye Kararı

AİHM, X (24727/12) kararında, başvuranın geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatları sırasında yapılan tıbbi hatalar ve ihmallerden dolayı yaptığı şikâyetini Sözleşme'nin 8. maddesi altında incelemiş ve ilgililer hakkında açılan tazminat davasında verilen kararın keyfi ve açıkça mantığa aykırı olmadığı kanısına vararak başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur.