Veysel VESEK ve Diğerleri / Türkiye Kararı

Veysel VESEK ve diğerleri / Türkiye (12960/13) kararında, başvuranların haklarında yayımlanan makaleler nedeniyle şeref ve itibarlarının korunması haklarının ihlal edildiğini iddia ederek yaptıkları başvuru hakkında AİHM, ifadelerin içeriğini, yerel makamların yaptıkları tespiti, Devlet’in sahip olduğu takdir marjını dikkate alarak,  ulusal makamların basın özgürlüğü ile başvuranın özel hayatına saygı hakkı arasında kurulması gereken adil denge ile ilgili olarak ayrıntılı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek ulusal makamların Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmelerinde ihmalde bulunmadıkları sonucuna vararak şikâyetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar vermiştir.