Veli YILMAZER ve diğerleri / Türkiye

Veli Yılmazer ve diğerleri/ Türkiye (66263/12) AİHM kararında; başvuranın, taşınmazının Hazine adına tescil edilmesi ve yerel mahkemelerin ödenmesine hükmettiği tazminat miktarının yetersiz olması nedeniyle Sözleşme’ye Ek 1 no’lu Protokolün 1. maddesini ileri sürerek yaptığı şikâyetin, iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.