Varoğlu Atik ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Varoğlu Atik (76061/14) kararında AİHM başvuranların toplantı özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine yönelik şikâyetlerini inceleyerek; bazı göstericilerin polis barikatını zorlamak ve Meclise girmek için şiddet kullandıklarını tespit etmiş ve başvuranların, sadece Meclisi korumakla görevlendirilen polis memurlarına yönelik saldırıları nedeniyle mahkûm edildiklerini belirterek para cezasına mahkûm edilmelerinin demokratik bir toplumda gerekli olduğunu belirterek Sözleşmenin 11. Maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.