Vahti Kahveci/Türkiye Kararı

Vahti Kahveci/Türkiye (21903/05) kararında AİHM, ulusal mahkemelerin benzer davalarda birbiri ile çelişen kararlar vermesinin adil yargılanma hakkını ihlali olduğu yönündeki şikayetleri; somut davanın kendine has koşulları altında ulusal mahkemelerde benzer davalarda çelişen kararlar verildiği yönünde bir gözlemi olmadığı gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksun bulunan başvurunun reddine karar vermiştir