Uykur/Türkiye Kararı

AİHM Uykur/Türkiye (22879/10) kararında; başvuranların yakının tüplü dalış merkezinde dalış yapmasının ardından vefat etmesi nedeniyle; yaşam hakkı kapsamında yapılan başvuruyla ilgili olarak; ihmale dayanan ölüm olaylarında  Sözleşme’nin 2. maddesinin olaylar açısından mutlaka bir ceza hukuku yolu gerektirmediğini ve başvuranların, hukuk ve/veya idare mahkemeleri önünde başvurabilecekleri etkili bir hukuk yolu bulunması halinde de söz konusu madde koşullarının yerine getirilebileceğini, mevcut başvuruda başvuranların idare aleyhine bir tazminat davası açmadıklarını ve bu nedenle iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle başvuruyu kabul edilmez bulmuştur.