Uğur Özçelik/Türkiye Kararı

Uğur Özçelik / Türkiye (61000/08) kararında AİHM, başvuranın tutukluluğunun uzunluğundan yakındığı, devam eden tutukluluk hâline itiraz edebileceği etkili bir hukuk yolu bulunmadığı, hakkındaki ceza yargılamalarının makul bir süre içerisinde sonuçlanmadığını ve yerel mahkemelerin iç hukuku hatalı bir şekilde değerlendirdiği ve yeni ceza kanununun kendisi aleyhine geçmişe dönük olarak uygulanmasından yakındığı şikayetleri değerlendirmiş; tutukluluğun uzunluğu hakkındaki şikayetin, iç hukuk yolları tüketilmeden yapıldığını tespit ettiğinden Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4. maddesi gereğince reddedilmesine, diğer şikayetler bakımından ise herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığı kanaatine vardığından başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle Sözleşme’nin 35 §§ 3 ve 4. maddesi gereğince reddedilmesine, ve bu gerekçelerle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.