Turgay Polat/Türkiye Kararı

AİHM, Turgay Polat /Türkiye (37887/09) kararında, Sözleşmenin 6. Maddesi bakımından;Yeni oluşturulan iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilmezlik kararı verilmiştir.Sözleşmenin 8. maddesi açısından ise; Askeri Akademide öğrenci olan başvuranın cep telefonunun askeri yetkililer tarafından incelenmesinin özel hayata saygı gösterilmesi hakkında makul beklenti kapsamında olmadığından  başvurunun " konu bakımından" kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.