Turan GÜNANA/Türkiye Kararı

AİHM Günana/Türkiye 45385/09 No'lu başvuruda, başvuran bulunduğu ceza infaz kurumunda hastaneye sevk edilmek üzere kurum doktoruna müracaat etmiş, doktorun sevk edilmeyi gerektirir bir durum olmadığını söylediğinde, başvuranın doktora tehdit ve darp etmeye yönelik eylemlerini engellemeye çalışan infaz koruma memurları ile arasında tartışma yaşanması sebebiyle hem infaz koruma memurları, hem de başvuran hakkında KYOK kararı verilmiş ve bu karara karşı yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilerek kesinleşmiştir.
Başvuran, ceza infaz kurumunda kötü muamele iddiasıyla Sözleşme’nin 3. maddesi kapsamında şikâyette bulunmuş, AİHM yaptığı değerlendirme neticesinde, başvuranın saldırganlığı dikkate alındığında, ilgiliyi etkisiz hale getirmeye yönelik, gerekli ve orantılı bir güç kullanıldığı gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.