Turan Abalıoğlu/Türkiye Kararı

AİHM, Turan ABALIOĞLU (37416/06) kararında, başvuranın mülkünün kanuna aykırı şekilde işgal edildiği ve izinsiz olarak yapılan inşaatı yıkma kararının icra edilemediğine ilişkin şikâyetlerinden ilkini, açıkça dayanaktan yoksun bularak; ikincisini ise iç hukuk yollarının tüketilmediğinden kabul edilemezlik kararı vermiştir.