Tonguç Ok ve Diğerleri/Türkiye Kararı

Tonguç OK ve Diğerleri / Türkiye (9510/06)  kararında, AİHM; Terör örgütüne üye olma suçuyla yargılanan başvuranların uzun sure tutuklu kalmaları nedeniyle Sözleşme’nin 5 § 3 maddesinin, haklarındaki yargılamayı yapan mahkeme heyetinde bir askeri hakimin de bulunması nedeniyle bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanmamaları ve  ayrıca haklarındaki yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle Sözleşme’nin 6. Maddesinin ihlal edildiğine yönelik şikayetlerini değerlendirmiş ve  başvuranlar tarafından uzun süren tutukluluk hali için CMK’nın 141. maddesinde öngörülen iç hukuk yolunun  ve uzun süren yargılamalar için ise 6384 sayılı Kanun’da öngörülen iç hukuk yolunun tüketilmediğini ve ayrıca  başvuranlar hakkında yargılamalar bitmeden uzun süre önce askeri hâkimin yerine bir adli hâkimin getirilmesi nedeniyle başvuranların yargı mahkemesinin bağımsız ve tarafsız olmadığına yönelik şikayetlerinin  de açıkça dayanaktan yoksun olduğunu tespit ederek başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.