TMMOB MİMARLAR ODASI / TÜRKİYE

AİHM öncelikle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yapım maliyetlerine ilişkin bilgilerin istenmesinin, Ankara Mimarlar Odasının kanunla belirlenen ve mimarlık mesleğinin temsili ve diğer örgütsel görevleriyle bağdaşmadığını tespit etmiştir. İkinci olarak, Ankara Mimarlar Odası tarafından talep edilen bilgilerin, kamu ihalelerine giren şirketlerin ticari ve teknolojik stratejisi ile ilgili olduğunu, Türk hukukunun anılan bilgilerin gizliliğini tanıdığını, bu durumun da kamu ihalelerine ilişkin ihalelerde rekabeti sağlama ve kamu yararının korunmasını sağlama amacına hizmet ettiğini ifade etmiştir. Bu hususları dikkate alan AİHM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yapım maliyetlerine ilişkin bilgi edinme hakkının TMMOB Kuruluş Kanununda ayrıntılı olarak tanımlanan Ankara Mimarlar Odası'nın işlevlerinin dışında kaldığı kanaatine varmıştır. Açıklanan nedenlerle AİHM, başvurunun konu bakımından AİHS hükümleriyle bağdaşmadığından kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.