Temizişler Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi/Türkiye

Temizişler Madeni Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi/Türkiye (44159/18)  kararında AİHM; başvuranın Belediye ile imzaladığı sözleşmede ele alınmayan hususlarda, uygulanacak kanunun Kamu İhale Kanunu olduğunun belirtildiğini, söz konusu Kanunda kira sözleşmelerinin on yılı aşamayacağının açıkça düzenlendiğini vurgulamış ve bu süreyi aşan bir ruhsat yenilemenin yasa dışı niteliği karşısında ruhsatın yenilenmemesinin ve başvurana tazminat ödenmemesinin, söz konusu diğer menfaatler arasında kurulması gereken adil dengeyi bozmadığı değerlendirmesi ile başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulmuştur.