Temel Ve Diğerleri Kararı

Temel vd 64344/11 no'lu başvuruda başvuranların, yakınlarının bir suda boğularak ölmesi ve sorumluların tespitine yönelik etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek yaptıkları başvuruda AİHM, ölüm olayında ihmalin ötesine geçen bir kasıtlı eylemin söz konusu olmadığını ve bu sebeple etkili yolun hukuk/idare mahkemeleri önünde açılacak tazminat davası yolu olduğunu belirterek etkili iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.