Tekin Özoğlu /Türkiye Kararı

Tekin Özoğlu (29731/09) başvurusunda; Başvuran geçirdiği  ameliyatlar sonucunda, % 65 oranında engelli kalmıştır. Başvuran engeli nedeniyle doktorları sorumlu tutmuştur. Başvuran maruz kaldığını iddia ettiği tıbbi ihmal nedeniyle idare mahkemeleri önünde yürütülen tazminat davasının, Sözleşme’nin 6. maddesinin usuli gerekliliklerine cevap vermediğini ileri sürmüştür.
AİHM, başvuranın iddia ettiğinin aksine,  hakkında rapor düzenleyen bilirkişi kurulunun üyeleri hakkında hiçbir sorun bulunmadığını, idare mahkemelerinin bilirkişilerin çözmesi gereken asıl konuyu uygun şekilde ele alan bir bilirkişi raporuna dayandıklarını ve başvuranın iddialarına açık bir bilimsel cevap verilmesi nedeniyle, olayda karşı bilirkişi raporu gerekmediğini belirterek;  bu tespitler ışığında başvuranın şikâyetlerinin açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle  başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.