Tekdemir/Türkiye Kararı

Tekdemir (45058/10) kararında AİHM, başvuranın Sözleşme’nin 10 ve 11. maddeleri kapsamında, birçok gösteriye katılması nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilmesine yönelik şikâyetlerini, Hükümetin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna başvurması gerektiğine ilişkin itirazını dikkate alarak ve başvuranın bu duruma itiraz etmeyerek Mahkemeye muaf tutulması için makul hiçbir koşul sunmadığını belirterek;  iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.