Taşkaya ve Ersoy / Türkiye Kararı

AİHM, Taşkaya ve Ersoy (72068/10) kararında birinci başvuran hakkında çıkan makaleler dolayısıyla Sözleşme’nin 8. maddesinin uygulanmasını gerektirecek belirli bir önem eşiğine ulaşan itibar zedelenmesi yokluğundan ikinci başvuranın mağdur sıfatının bulunmadığına karar vermiş; ilk başvuran açısından ise ulusal makamların basın özgürlüğü ile başvuranın özel hayatına saygı hakkı arasında kurulması gereken adil denge ile ilgili olarak ayrıntılı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek ulusal makamların Sözleşme’nin 8. maddesi bağlamında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmelerinde ihmalde bulunmadıkları sonucuna vararak bu hükmün ihlal edilmediğine karar vermiştir.