Talat Vural/Türkiye

Talat Vural / Türkiye (38218/04) kararında AİHM, başvuranın, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. maddesine ve Sözleşme’nin 6. Maddesine dayanarak, kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan taşınmazı ile ilgili olarak kıyı kenar çizgisinin iptali talebiyle açtığı davada Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının ve raportör hâkiminin görüşünün tebliğ edilmemesi ve taşınmazının mülkiyetini kaybetmesi nedeniyle tazminat ödenmemesine ilişkin şikayetlerini, 1 No.lu Ek Protokol’ün 1. Maddesi yönünden iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle, Sözleşme’nin 6. Maddesi yönünden ise önemli bir zarara maruz kalınmadığı gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştur.