Suna Olgun/Türkiye Kararı

Suna Olgun/Türkiye (13554/11) başvurusunda  başvuran, Sözleşme’nin 6.maddesine dayanarak, hakkında verilen başka kuruma  atama kararına  karşı idare mahkemesinde açmış olduğu dava, Danıştay’da temyiz aşamasında iken Danıştay Cumhuriyet Başsavcısının dosya hakkındaki yazılı mütalaasının kendisine tebliğ edilmemesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.
AİHM, aynı sorunu Kılıç ve Diğerleri/Türkiye ((k.k.) no. 33162/10, §§ 19‑23, 3 Aralık 2013) başvurusunda incelediğini belirterek, başvuranın, Sözleşmenin 6/1. maddesine ilişkin şikayetinin  önemli bir zarar bulunmaması nedeniyle ;  Sözleşmenin 6.maddesi kapsamındaki diğer şikayetlerin ise açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.