Süleyman AKKUŞ / Türkiye

Başvuran, toplamda 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olduktan ve mahkumiyeti 16 Şubat 2009 tarihinde kesinleştikten sonra 11 Ağustos 2009 tarihinde Mahkeme’ye başvurmuş ve 5. Madde açısından uzun tutukluluk gerekçesine dayanmış, 6. Ve 8. Maddeler açısından herhangi bir gerekçe yazmamıştır. Ardından başvuran, 6 Ekim 2009 ve 23 Şubat 2010 tarihlerinde yeni dilekçeler göndererek çeşitli maddelerden ihlal iddialarında bulunmuş ve benzer şekilde gerekçelendirmemiştir. 11 Mart 2010 tarihinde son tam başvuru formunu gönderen başvuran,  tüm hususları açıklayarak şikayetçi olmuştur. Mahkeme, başvuranın 11 Ağustos 2009 tarihli ilk dilekçesinde genel anlatımda bulunduğu, hangi gerekçelerle hakkının ihlal edildiğini açıklamadığı, bu açıklamaların 11 Mart 2010 tarihli son dilekçede yapıldığı, dolayısıyla başvurunun 6 aylık süresi içerisinde yapılmadığını belirterek başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.