Suat İNCEDERE/TÜRKİYE ve Hasan YILDIZ/TÜRKİYE

Suat İncedere ve Hasan Yıldız /Türkiye (65227/19 ve 6465/20)  birleştirilen kararında AİHM, başvuranların Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan iki kişi lehine açlık grevi yapmaları sonucu, cezaevi idaresi tarafından verilen disiplin cezası nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği şikayetine ilişkin yaptığı değerlendirmede; verilen disiplin cezasının, cezaevinde düzenin yeniden tesis edilmesi ve ilgililerin ve diğer tutukluların, kişisel durumlarını ilgilendirmeyen nedenlerle benzer açlık grevlerine yeniden başlamalarını engellemek amacıyla verildiğini, başvuranlar tarafından yapılan açlık grevinin toplu niteliği, benzer açlık grevlerinin, cezaevinde düzen ve disiplin açısından teşkil edeceği risk ve verilen cezanın orantılı niteliği dikkate alınarak, söz konusu disiplin cezasının, ilgililerin ifade özgürlüğünün kullanımına yapılan orantısız bir ceza olduğu kanaatine varılamayacağını değerlendirerek, başvurunun kabul edilemez olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.