Suat ASLAN/Türkiye Kararı

AİHM, Suat Aslan/Türkiye  (9385/10) kararında; Başvuranın rahatsızlığının tedavisinde askeri makamlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmiş olduğundan 8. Maddenin ihlal edildiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğuna karar verilmiştir.
6. madde açısından “Tanışma” kapsamında değerlendirilip “Baysal” kararına atıf yapılarak kabul edilemezlik kararı verilmiştir.