SS. Ümraniye-Çakmak Konut Yapı Kooperatifi /Türkiye Kararı

AİHM, SS. Ümraniye-Çakmak Konut Yapı Kooperatifi /Türkiye (22440/07) kararında, Başvuranın, mülkiyete saygı hakkının ihlal edilmesine ilişkin yaptığı başvuruyu, başvuranın hukuk mahkemesinde açtığı tazminat davasının halen derdest olması nedeni ile iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesi ile kabul edilemez bulmuştur.