S.S. Okumuşlar Konut Yapı Kooperatifi/Türkiye Kararı

S.S. OKUMUŞLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ / TÜRKİYE (37911/12) başvurusunda başvuran, Sözleşmenin 6. maddesi ile Sözleşme’ye Ek 1 No.lu Protokolün 1.maddesine dayanarak, satın aldığı taşınmazın bulunduğu alanın sit alanı ilan edilmesi ve inşaat yasağı nedeniyle mülkiyet hakkının, mahkeme masrafları ve karşı vekalet ücretinin aşırı yüksek olması nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
AİHM, iç hukuktaki mahkeme kararlarının keyfi ve açıkça mantıksız olmadığını, taşınmazın bir kısmı için başvurana tazminat ödendiğini, ayrıca çevrenin ve doğal mirasın korunması amacıyla meydana gelen müdahalelerde Devletlere daha geniş takdir hakkı tanındığını belirterek mülkiyet hakkına ilişkin şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olması; adil yargılanmaya ilişkin şikayetin ise iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle  kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.